Венгрия. ОТР Банк Лига. 2014-2015


1
25 июля 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Дебрецен
Дебрецен
2
26 июля 2014
Гонвед
Будапешт
Дунауйварош
Дунауйварош
3
26 июля 2014
Видеотон
Секешфехервар
Ломбард
Папа
4
26 июля 2014
Печ
Печ
МТК
Будапешт
5
26 июля 2014
Халадаш
Сомбатхей
Уйпешт
Будапешт
6
27 июля 2014
Кечкемет
Кечкемет
Ференцварош
Будапешт
7
27 июля 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Академия Пушкаша
Фельчут
8
27 июля 2014
Пакш
Пакш
Дьёр
Дьёр
9
1 августа 2014
Академия Пушкаша
Фельчут
Печ
Печ
10
1 августа 2014
МТК
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
11
2 августа 2014
Видеотон
Секешфехервар
Дунауйварош
Дунауйварош
12
2 августа 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Пакш
Пакш
13
2 августа 2014
Кечкемет
Кечкемет
Халадаш
Сомбатхей
14
3 августа 2014
Ломбард
Папа
Ференцварош
Будапешт
15
3 августа 2014
Дьёр
Дьёр
Гонвед
Будапешт
16
3 августа 2014
Уйпешт
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
17
8 августа 2014
Пакш
Пакш
МТК
Будапешт
18
9 августа 2014
Видеотон
Секешфехервар
Дьёр
Дьёр
19
9 августа 2014
Гонвед
Будапешт
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
20
9 августа 2014
Печ
Печ
Уйпешт
Будапешт
21
9 августа 2014
Ломбард
Папа
Кечкемет
Кечкемет
22
9 августа 2014
Дебрецен
Дебрецен
Академия Пушкаша
Фельчут
23
10 августа 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Халадаш
Сомбатхей
24
15 августа 2014
Академия Пушкаша
Фельчут
Пакш
Пакш
25
16 августа 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Видеотон
Секешфехервар
26
16 августа 2014
МТК
Будапешт
Гонвед
Будапешт
27
16 августа 2014
Дунауйварош
Дунауйварош
Ломбард
Папа
28
16 августа 2014
Уйпешт
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
29
17 августа 2014
Дьёр
Дьёр
Ференцварош
Будапешт
30
17 августа 2014
Халадаш
Сомбатхей
Печ
Печ
31
17 августа 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Кечкемет
Кечкемет
32
22 августа 2014
Гонвед
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
33
23 августа 2014
Пакш
Пакш
Уйпешт
Будапешт
34
23 августа 2014
Видеотон
Секешфехервар
МТК
Будапешт
35
23 августа 2014
Кечкемет
Кечкемет
Дунауйварош
Дунауйварош
36
23 августа 2014
Ломбард
Папа
Дьёр
Дьёр
37
24 августа 2014
Ференцварош
Будапешт
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
38
24 августа 2014
Печ
Печ
Диошдьёр
Мишкольц
39
24 августа 2014
Дебрецен
Дебрецен
Халадаш
Сомбатхей
40
27 августа 2014
Ференцварош
Будапешт
Дунауйварош
Дунауйварош
41
29 августа 2014
Халадаш
Сомбатхей
Пакш
Пакш
42
30 августа 2014
Уйпешт
Будапешт
Гонвед
Будапешт
43
30 августа 2014
Печ
Печ
Кечкемет
Кечкемет
44
30 августа 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Ломбард
Папа
45
30 августа 2014
Видеотон
Секешфехервар
Академия Пушкаша
Фельчут
46
31 августа 2014
МТК
Будапешт
Ференцварош
Будапешт
47
31 августа 2014
Дьёр
Дьёр
Дунауйварош
Дунауйварош
48
31 августа 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Дебрецен
Дебрецен
49
12 сентября 2014
Ломбард
Папа
МТК
Будапешт
50
13 сентября 2014
Дебрецен
Дебрецен
Печ
Печ
51
13 сентября 2014
Гонвед
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
52
13 сентября 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Дунауйварош
Дунауйварош
53
14 сентября 2014
Видеотон
Секешфехервар
Уйпешт
Будапешт
54
14 сентября 2014
Ференцварош
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
55
19 сентября 2014
Печ
Печ
Пакш
Пакш
56
20 сентября 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Дьёр
Дьёр
57
20 сентября 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Гонвед
Будапешт
58
20 сентября 2014
Халадаш
Сомбатхей
Видеотон
Секешфехервар
59
20 сентября 2014
МТК
Будапешт
Дунауйварош
Дунауйварош
60
20 сентября 2014
Академия Пушкаша
Фельчут
Ломбард
Папа
61
21 сентября 2014
Уйпешт
Будапешт
Ференцварош
Будапешт
62
21 сентября 2014
Дебрецен
Дебрецен
Кечкемет
Кечкемет
63
26 сентября 2014
Гонвед
Будапешт
Печ
Печ
64
27 сентября 2014
Кечкемет
Кечкемет
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
65
27 сентября 2014
Дьёр
Дьёр
МТК
Будапешт
66
27 сентября 2014
Пакш
Пакш
Дебрецен
Дебрецен
67
27 сентября 2014
Академия Пушкаша
Фельчут
Дунауйварош
Дунауйварош
68
27 сентября 2014
Ломбард
Папа
Уйпешт
Будапешт
69
28 сентября 2014
Видеотон
Секешфехервар
Диошдьёр
Мишкольц
70
28 сентября 2014
Ференцварош
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
71
3 октября 2014
Академия Пушкаша
Фельчут
Дьёр
Дьёр
72
4 октября 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Ференцварош
Будапешт
73
4 октября 2014
Дебрецен
Дебрецен
Гонвед
Будапешт
74
4 октября 2014
Пакш
Пакш
Кечкемет
Кечкемет
75
4 октября 2014
Печ
Печ
Видеотон
Секешфехервар
76
4 октября 2014
Уйпешт
Будапешт
Дунауйварош
Дунауйварош
77
5 октября 2014
МТК
Будапешт
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
78
5 октября 2014
Халадаш
Сомбатхей
Ломбард
Папа
79
17 октября 2014
Дунауйварош
Дунауйварош
Халадаш
Сомбатхей
80
18 октября 2014
Ломбард
Папа
Диошдьёр
Мишкольц
81
18 октября 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Академия Пушкаша
Фельчут
82
18 октября 2014
Гонвед
Будапешт
Пакш
Пакш
83
18 октября 2014
Кечкемет
Кечкемет
МТК
Будапешт
84
18 октября 2014
Ференцварош
Будапешт
Печ
Печ
85
19 октября 2014
Видеотон
Секешфехервар
Дебрецен
Дебрецен
86
19 октября 2014
Дьёр
Дьёр
Уйпешт
Будапешт
87
22 октября 2014
Пакш
Пакш
Диошдьёр
Мишкольц
88
22 октября 2014
Кечкемет
Кечкемет
Дьёр
Дьёр
89
24 октября 2014
Уйпешт
Будапешт
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
90
25 октября 2014
Академия Пушкаша
Фельчут
МТК
Будапешт
91
25 октября 2014
Кечкемет
Кечкемет
Гонвед
Будапешт
92
25 октября 2014
Печ
Печ
Ломбард
Папа
93
25 октября 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Дунауйварош
Дунауйварош
94
25 октября 2014
Видеотон
Секешфехервар
Пакш
Пакш
95
26 октября 2014
Дебрецен
Дебрецен
Ференцварош
Будапешт
96
26 октября 2014
Халадаш
Сомбатхей
Дьёр
Дьёр
97
31 октября 2014
Кечкемет
Кечкемет
Академия Пушкаша
Фельчут
98
1 ноября 2014
Дьёр
Дьёр
Диошдьёр
Мишкольц
99
1 ноября 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Халадаш
Сомбатхей
100
1 ноября 2014
Дунауйварош
Дунауйварош
Печ
Печ
101
1 ноября 2014
Ломбард
Папа
Дебрецен
Дебрецен
102
1 ноября 2014
Ференцварош
Будапешт
Пакш
Пакш
103
2 ноября 2014
МТК
Будапешт
Уйпешт
Будапешт
104
2 ноября 2014
Видеотон
Секешфехервар
Гонвед
Будапешт
105
7 ноября 2014
Гонвед
Будапешт
Ференцварош
Будапешт
106
8 ноября 2014
Кечкемет
Кечкемет
Видеотон
Секешфехервар
107
8 ноября 2014
Пакш
Пакш
Ломбард
Папа
108
8 ноября 2014
Уйпешт
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
109
8 ноября 2014
Печ
Печ
Дьёр
Дьёр
110
8 ноября 2014
Дебрецен
Дебрецен
Дунауйварош
Дунауйварош
111
9 ноября 2014
Халадаш
Сомбатхей
МТК
Будапешт
112
9 ноября 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
113
21 ноября 2014
Кечкемет
Кечкемет
Уйпешт
Будапешт
114
22 ноября 2014
МТК
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
115
22 ноября 2014
Академия Пушкаша
Фельчут
Халадаш
Сомбатхей
116
22 ноября 2014
Дунауйварош
Дунауйварош
Пакш
Пакш
117
22 ноября 2014
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Печ
Печ
118
22 ноября 2014
Ломбард
Папа
Гонвед
Будапешт
119
23 ноября 2014
Видеотон
Секешфехервар
Ференцварош
Будапешт
120
23 ноября 2014
Дьёр
Дьёр
Дебрецен
Дебрецен
121
28 ноября 2014
Дунауйварош
Дунауйварош
Гонвед
Будапешт
122
29 ноября 2014
Уйпешт
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
123
29 ноября 2014
Ломбард
Папа
Видеотон
Секешфехервар
124
29 ноября 2014
МТК
Будапешт
Печ
Печ
125
29 ноября 2014
Академия Пушкаша
Фельчут
Диошдьёр
Мишкольц
126
29 ноября 2014
Ференцварош
Будапешт
Кечкемет
Кечкемет
127
30 ноября 2014
Дебрецен
Дебрецен
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
128
30 ноября 2014
Дьёр
Дьёр
Пакш
Пакш
129
5 декабря 2014
Ференцварош
Будапешт
Ломбард
Папа
130
6 декабря 2014
Гонвед
Будапешт
Дьёр
Дьёр
131
6 декабря 2014
Печ
Печ
Академия Пушкаша
Фельчут
132
6 декабря 2014
Дунауйварош
Дунауйварош
Видеотон
Секешфехервар
133
6 декабря 2014
Халадаш
Сомбатхей
Кечкемет
Кечкемет
134
7 декабря 2014
Диошдьёр
Мишкольц
Уйпешт
Будапешт
135
7 декабря 2014
Дебрецен
Дебрецен
МТК
Будапешт
136
21 февраля 2015
Пакш
Пакш
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
137
27 февраля 2015
МТК
Будапешт
Пакш
Пакш
138
28 февраля 2015
Халадаш
Сомбатхей
Диошдьёр
Мишкольц
139
28 февраля 2015
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Гонвед
Будапешт
140
28 февраля 2015
Академия Пушкаша
Фельчут
Дебрецен
Дебрецен
141
28 февраля 2015
Кечкемет
Кечкемет
Ломбард
Папа
142
28 февраля 2015
Уйпешт
Будапешт
Печ
Печ
143
1 марта 2015
Дьёр
Дьёр
Видеотон
Секешфехервар
144
1 марта 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
Ференцварош
Будапешт
145
6 марта 2015
Пакш
Пакш
Академия Пушкаша
Фельчут
146
7 марта 2015
Ференцварош
Будапешт
Дьёр
Дьёр
147
7 марта 2015
Кечкемет
Кечкемет
Диошдьёр
Мишкольц
148
7 марта 2015
Печ
Печ
Халадаш
Сомбатхей
149
7 марта 2015
Ломбард
Папа
Дунауйварош
Дунауйварош
150
7 марта 2015
Видеотон
Секешфехервар
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
151
8 марта 2015
Гонвед
Будапешт
МТК
Будапешт
152
8 марта 2015
Дебрецен
Дебрецен
Уйпешт
Будапешт
153
13 марта 2015
Диошдьёр
Мишкольц
Печ
Печ
154
14 марта 2015
МТК
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
155
14 марта 2015
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Ференцварош
Будапешт
156
14 марта 2015
Академия Пушкаша
Фельчут
Гонвед
Будапешт
157
14 марта 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
Кечкемет
Кечкемет
158
14 марта 2015
Халадаш
Сомбатхей
Дебрецен
Дебрецен
159
14 марта 2015
Уйпешт
Будапешт
Пакш
Пакш
160
16 марта 2015
Дьёр
Дьёр
Ломбард
Папа
161
20 марта 2015
Пакш
Пакш
Халадаш
Сомбатхей
162
21 марта 2015
Академия Пушкаша
Фельчут
Видеотон
Секешфехервар
163
21 марта 2015
Кечкемет
Кечкемет
Печ
Печ
164
21 марта 2015
Ломбард
Папа
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
165
21 марта 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
Дьёр
Дьёр
166
21 марта 2015
Гонвед
Будапешт
Уйпешт
Будапешт
167
22 марта 2015
Ференцварош
Будапешт
МТК
Будапешт
168
22 марта 2015
Дебрецен
Дебрецен
Диошдьёр
Мишкольц
169
3 апреля 2015
Академия Пушкаша
Фельчут
Ференцварош
Будапешт
170
4 апреля 2015
Дьёр
Дьёр
Кечкемет
Кечкемет
171
4 апреля 2015
Печ
Печ
Дебрецен
Дебрецен
172
4 апреля 2015
Диошдьёр
Мишкольц
Пакш
Пакш
173
4 апреля 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
174
4 апреля 2015
МТК
Будапешт
Ломбард
Папа
175
5 апреля 2015
Халадаш
Сомбатхей
Гонвед
Будапешт
176
5 апреля 2015
Уйпешт
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
177
10 апреля 2015
Кечкемет
Кечкемет
Дебрецен
Дебрецен
178
11 апреля 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
МТК
Будапешт
179
11 апреля 2015
Гонвед
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
180
11 апреля 2015
Пакш
Пакш
Печ
Печ
181
11 апреля 2015
Ломбард
Папа
Академия Пушкаша
Фельчут
182
11 апреля 2015
Дьёр
Дьёр
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
183
12 апреля 2015
Ференцварош
Будапешт
Уйпешт
Будапешт
184
12 апреля 2015
Видеотон
Секешфехервар
Халадаш
Сомбатхей
185
17 апреля 2015
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Кечкемет
Кечкемет
186
18 апреля 2015
МТК
Будапешт
Дьёр
Дьёр
187
18 апреля 2015
Халадаш
Сомбатхей
Ференцварош
Будапешт
188
18 апреля 2015
Печ
Печ
Гонвед
Будапешт
189
18 апреля 2015
Дебрецен
Дебрецен
Пакш
Пакш
190
18 апреля 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
Академия Пушкаша
Фельчут
191
19 апреля 2015
Диошдьёр
Мишкольц
Видеотон
Секешфехервар
192
19 апреля 2015
Уйпешт
Будапешт
Ломбард
Папа
193
24 апреля 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
Уйпешт
Будапешт
194
25 апреля 2015
Ференцварош
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
195
25 апреля 2015
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
МТК
Будапешт
196
25 апреля 2015
Кечкемет
Кечкемет
Пакш
Пакш
197
25 апреля 2015
Видеотон
Секешфехервар
Печ
Печ
198
25 апреля 2015
Ломбард
Папа
Халадаш
Сомбатхей
199
26 апреля 2015
Дьёр
Дьёр
Академия Пушкаша
Фельчут
200
26 апреля 2015
Гонвед
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
201
1 мая 2015
Пакш
Пакш
Гонвед
Будапешт
202
2 мая 2015
Дебрецен
Дебрецен
Видеотон
Секешфехервар
203
2 мая 2015
МТК
Будапешт
Кечкемет
Кечкемет
204
2 мая 2015
Академия Пушкаша
Фельчут
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
205
2 мая 2015
Халадаш
Сомбатхей
Дунауйварош
Дунауйварош
206
2 мая 2015
Диошдьёр
Мишкольц
Ломбард
Папа
207
3 мая 2015
Уйпешт
Будапешт
Дьёр
Дьёр
208
3 мая 2015
Печ
Печ
Ференцварош
Будапешт
209
8 мая 2015
МТК
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
210
8 мая 2015
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Уйпешт
Будапешт
211
9 мая 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
Диошдьёр
Мишкольц
212
9 мая 2015
Гонвед
Будапешт
Кечкемет
Кечкемет
213
9 мая 2015
Ломбард
Папа
Печ
Печ
214
9 мая 2015
Дьёр
Дьёр
Халадаш
Сомбатхей
215
10 мая 2015
Ференцварош
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
216
10 мая 2015
Пакш
Пакш
Видеотон
Секешфехервар
217
15 мая 2015
Халадаш
Сомбатхей
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
218
16 мая 2015
Уйпешт
Будапешт
МТК
Будапешт
219
16 мая 2015
Пакш
Пакш
Ференцварош
Будапешт
220
16 мая 2015
Гонвед
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
221
16 мая 2015
Печ
Печ
Дунауйварош
Дунауйварош
222
16 мая 2015
Академия Пушкаша
Фельчут
Кечкемет
Кечкемет
223
17 мая 2015
Диошдьёр
Мишкольц
Дьёр
Дьёр
224
17 мая 2015
Дебрецен
Дебрецен
Ломбард
Папа
225
22 мая 2015
Дунауйварош
Дунауйварош
Дебрецен
Дебрецен
226
23 мая 2015
Академия Пушкаша
Фельчут
Уйпешт
Будапешт
227
23 мая 2015
МТК
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
228
23 мая 2015
Ломбард
Папа
Пакш
Пакш
229
23 мая 2015
Дьёр
Дьёр
Печ
Печ
230
23 мая 2015
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
Диошдьёр
Мишкольц
231
24 мая 2015
Видеотон
Секешфехервар
Кечкемет
Кечкемет
232
24 мая 2015
Ференцварош
Будапешт
Гонвед
Будапешт
233
29 мая 2015
Печ
Печ
Ньиредьхаза
Ньиредьхаза
234
30 мая 2015
Уйпешт
Будапешт
Кечкемет
Кечкемет
235
30 мая 2015
Ференцварош
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
236
30 мая 2015
Халадаш
Сомбатхей
Академия Пушкаша
Фельчут
237
30 мая 2015
Пакш
Пакш
Дунауйварош
Дунауйварош
238
30 мая 2015
Гонвед
Будапешт
Ломбард
Папа
239
31 мая 2015
Диошдьёр
Мишкольц
МТК
Будапешт
240
31 мая 2015
Дебрецен
Дебрецен
Дьёр
Дьёр