Венгрия. ОТР Банк Лига. 2017-2018


1
15 июля 2017
Пакш
Пакш
Уйпешт
Будапешт
2
15 июля 2017
Дебрецен
Дебрецен
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
3
15 июля 2017
Гонвед
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
4
16 июля 2017
Вашаш
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
5
16 июля 2017
Видеотон
Секешфехервар
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
6
16 июля 2017
Ференцварош
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
7
22 июля 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Пакш
Пакш
8
22 июля 2017
Гонвед
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
9
22 июля 2017
Халадаш
Сомбатхей
Дебрецен
Дебрецен
10
23 июля 2017
Уйпешт
Будапешт
Ференцварош
Будапешт
11
23 июля 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Видеотон
Секешфехервар
12
23 июля 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Вашаш
Будапешт
13
29 июля 2017
Пакш
Пакш
Дебрецен
Дебрецен
14
29 июля 2017
Халадаш
Сомбатхей
Диошдьёр
Мишкольц
15
29 июля 2017
Гонвед
Будапешт
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
16
30 июля 2017
Вашаш
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
17
30 июля 2017
Видеотон
Секешфехервар
Уйпешт
Будапешт
18
30 июля 2017
Ференцварош
Будапешт
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
19
5 августа 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Диошдьёр
Мишкольц
20
5 августа 2017
Пакш
Пакш
Халадаш
Сомбатхей
21
5 августа 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Гонвед
Будапешт
22
6 августа 2017
Дебрецен
Дебрецен
Ференцварош
Будапешт
23
6 августа 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Видеотон
Секешфехервар
24
6 августа 2017
Уйпешт
Будапешт
Вашаш
Будапешт
25
12 августа 2017
Гонвед
Будапешт
Уйпешт
Будапешт
26
12 августа 2017
Вашаш
Будапешт
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
27
12 августа 2017
Ференцварош
Будапешт
Пакш
Пакш
28
12 августа 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Академия Пушкаша
Фельчут
29
12 августа 2017
Халадаш
Сомбатхей
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
30
12 августа 2017
Видеотон
Секешфехервар
Дебрецен
Дебрецен
31
17 августа 2017
Ференцварош
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
32
18 августа 2017
Дебрецен
Дебрецен
Вашаш
Будапешт
33
19 августа 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Гонвед
Будапешт
34
19 августа 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
35
19 августа 2017
Уйпешт
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
36
26 августа 2017
Вашаш
Будапешт
Пакш
Пакш
37
26 августа 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Уйпешт
Будапешт
38
26 августа 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
39
26 августа 2017
Халадаш
Сомбатхей
Академия Пушкаша
Фельчут
40
26 августа 2017
Гонвед
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
41
27 августа 2017
Видеотон
Секешфехервар
Ференцварош
Будапешт
42
6 сентября 2017
Пакш
Пакш
Видеотон
Секешфехервар
43
9 сентября 2017
Ференцварош
Будапешт
Вашаш
Будапешт
44
9 сентября 2017
Дебрецен
Дебрецен
Диошдьёр
Мишкольц
45
9 сентября 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
46
9 сентября 2017
Уйпешт
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
47
10 сентября 2017
Видеотон
Секешфехервар
Халадаш
Сомбатхей
48
10 сентября 2017
Пакш
Пакш
Гонвед
Будапешт
49
16 сентября 2017
Вашаш
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
50
16 сентября 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
51
16 сентября 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Дебрецен
Дебрецен
52
16 сентября 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Пакш
Пакш
53
16 сентября 2017
Халадаш
Сомбатхей
Уйпешт
Будапешт
54
16 сентября 2017
Гонвед
Будапешт
Ференцварош
Будапешт
55
23 сентября 2017
Ференцварош
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
56
23 сентября 2017
Пакш
Пакш
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
57
23 сентября 2017
Дебрецен
Дебрецен
Академия Пушкаша
Фельчут
58
23 сентября 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Уйпешт
Будапешт
59
23 сентября 2017
Видеотон
Секешфехервар
Гонвед
Будапешт
60
30 сентября 2017
Уйпешт
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
61
30 сентября 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Пакш
Пакш
62
30 сентября 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Ференцварош
Будапешт
63
30 сентября 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Видеотон
Секешфехервар
64
30 сентября 2017
Халадаш
Сомбатхей
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
65
30 сентября 2017
Гонвед
Будапешт
Вашаш
Будапешт
66
14 октября 2017
Халадаш
Сомбатхей
Гонвед
Будапешт
67
14 октября 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Вашаш
Будапешт
68
14 октября 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Видеотон
Секешфехервар
69
14 октября 2017
Уйпешт
Будапешт
Пакш
Пакш
70
14 октября 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Дебрецен
Дебрецен
71
14 октября 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Ференцварош
Будапешт
72
17 октября 2017
Вашаш
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
73
21 октября 2017
Пакш
Пакш
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
74
21 октября 2017
Ференцварош
Будапешт
Уйпешт
Будапешт
75
21 октября 2017
Видеотон
Секешфехервар
Академия Пушкаша
Фельчут
76
21 октября 2017
Вашаш
Будапешт
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
77
21 октября 2017
Дебрецен
Дебрецен
Халадаш
Сомбатхей
78
21 октября 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Гонвед
Будапешт
79
28 октября 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Гонвед
Будапешт
80
28 октября 2017
Уйпешт
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
81
28 октября 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Ференцварош
Будапешт
82
28 октября 2017
Дебрецен
Дебрецен
Пакш
Пакш
83
28 октября 2017
Халадаш
Сомбатхей
Диошдьёр
Мишкольц
84
28 октября 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Вашаш
Будапешт
85
4 ноября 2017
Халадаш
Сомбатхей
Пакш
Пакш
86
4 ноября 2017
Ференцварош
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
87
4 ноября 2017
Видеотон
Секешфехервар
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
88
4 ноября 2017
Вашаш
Будапешт
Уйпешт
Будапешт
89
4 ноября 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
90
4 ноября 2017
Гонвед
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
91
18 ноября 2017
Уйпешт
Будапешт
Гонвед
Будапешт
92
18 ноября 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Вашаш
Будапешт
93
18 ноября 2017
Пакш
Пакш
Ференцварош
Будапешт
94
18 ноября 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Диошдьёр
Мишкольц
95
18 ноября 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Халадаш
Сомбатхей
96
18 ноября 2017
Дебрецен
Дебрецен
Видеотон
Секешфехервар
97
25 ноября 2017
Видеотон
Секешфехервар
Пакш
Пакш
98
25 ноября 2017
Вашаш
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
99
25 ноября 2017
Гонвед
Будапешт
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
100
25 ноября 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Уйпешт
Будапешт
101
25 ноября 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Академия Пушкаша
Фельчут
102
25 ноября 2017
Халадаш
Сомбатхей
Ференцварош
Будапешт
103
2 декабря 2017
Дебрецен
Дебрецен
Гонвед
Будапешт
104
2 декабря 2017
Пакш
Пакш
Вашаш
Будапешт
105
2 декабря 2017
Уйпешт
Будапешт
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
106
2 декабря 2017
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Диошдьёр
Мишкольц
107
2 декабря 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Халадаш
Сомбатхей
108
2 декабря 2017
Ференцварош
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
109
9 декабря 2017
Халадаш
Сомбатхей
Видеотон
Секешфехервар
110
9 декабря 2017
Гонвед
Будапешт
Пакш
Пакш
111
9 декабря 2017
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
112
9 декабря 2017
Академия Пушкаша
Фельчут
Уйпешт
Будапешт
113
9 декабря 2017
Диошдьёр
Мишкольц
Дебрецен
Дебрецен
114
9 декабря 2017
Вашаш
Будапешт
Ференцварош
Будапешт
115
24 февраля 2018
Видеотон
Секешфехервар
Вашаш
Будапешт
116
24 февраля 2018
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Академия Пушкаша
Фельчут
117
24 февраля 2018
Дебрецен
Дебрецен
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
118
24 февраля 2018
Пакш
Пакш
Диошдьёр
Мишкольц
119
24 февраля 2018
Уйпешт
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
120
24 февраля 2018
Ференцварош
Будапешт
Гонвед
Будапешт
121
3 марта 2018
Халадаш
Сомбатхей
Вашаш
Будапешт
122
3 марта 2018
Диошдьёр
Мишкольц
Ференцварош
Будапешт
123
3 марта 2018
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Пакш
Пакш
124
3 марта 2018
Академия Пушкаша
Фельчут
Дебрецен
Дебрецен
125
3 марта 2018
Уйпешт
Будапешт
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
126
10 марта 2018
Дебрецен
Дебрецен
Уйпешт
Будапешт
127
10 марта 2018
Вашаш
Будапешт
Гонвед
Будапешт
128
10 марта 2018
Пакш
Пакш
Академия Пушкаша
Фельчут
129
10 марта 2018
Ференцварош
Будапешт
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
130
10 марта 2018
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Халадаш
Сомбатхей
131
10 марта 2018
Видеотон
Секешфехервар
Диошдьёр
Мишкольц
132
17 марта 2018
Гонвед
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
133
17 марта 2018
Вашаш
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
134
17 марта 2018
Видеотон
Секешфехервар
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
135
17 марта 2018
Пакш
Пакш
Уйпешт
Будапешт
136
17 марта 2018
Дебрецен
Дебрецен
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
137
17 марта 2018
Ференцварош
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
138
31 марта 2018
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Пакш
Пакш
139
31 марта 2018
Уйпешт
Будапешт
Ференцварош
Будапешт
140
31 марта 2018
Академия Пушкаша
Фельчут
Видеотон
Секешфехервар
141
31 марта 2018
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Вашаш
Будапешт
142
31 марта 2018
Диошдьёр
Мишкольц
Гонвед
Будапешт
143
31 марта 2018
Халадаш
Сомбатхей
Дебрецен
Дебрецен
144
7 апреля 2018
Ференцварош
Будапешт
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
145
7 апреля 2018
Диошдьёр
Мишкольц
Халадаш
Сомбатхей
146
7 апреля 2018
Гонвед
Будапешт
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
147
7 апреля 2018
Вашаш
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
148
7 апреля 2018
Пакш
Пакш
Дебрецен
Дебрецен
149
7 апреля 2018
Видеотон
Секешфехервар
Уйпешт
Будапешт
150
11 апреля 2018
Гонвед
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
151
14 апреля 2018
Пакш
Пакш
Халадаш
Сомбатхей
152
14 апреля 2018
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Видеотон
Секешфехервар
153
14 апреля 2018
Уйпешт
Будапешт
Вашаш
Будапешт
154
14 апреля 2018
Академия Пушкаша
Фельчут
Гонвед
Будапешт
155
14 апреля 2018
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Диошдьёр
Мишкольц
156
14 апреля 2018
Дебрецен
Дебрецен
Ференцварош
Будапешт
157
21 апреля 2018
Гонвед
Будапешт
Уйпешт
Будапешт
158
21 апреля 2018
Вашаш
Будапешт
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
159
21 апреля 2018
Ференцварош
Будапешт
Пакш
Пакш
160
21 апреля 2018
Диошдьёр
Мишкольц
Академия Пушкаша
Фельчут
161
21 апреля 2018
Халадаш
Сомбатхей
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
162
21 апреля 2018
Видеотон
Секешфехервар
Дебрецен
Дебрецен
163
28 апреля 2018
Пакш
Пакш
Видеотон
Секешфехервар
164
28 апреля 2018
Дебрецен
Дебрецен
Вашаш
Будапешт
165
28 апреля 2018
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Гонвед
Будапешт
166
28 апреля 2018
Уйпешт
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
167
28 апреля 2018
Академия Пушкаша
Фельчут
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
168
28 апреля 2018
Ференцварош
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
169
5 мая 2018
Гонвед
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
170
5 мая 2018
Вашаш
Будапешт
Пакш
Пакш
171
5 мая 2018
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Уйпешт
Будапешт
172
5 мая 2018
Диошдьёр
Мишкольц
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
173
5 мая 2018
Халадаш
Сомбатхей
Академия Пушкаша
Фельчут
174
5 мая 2018
Видеотон
Секешфехервар
Ференцварош
Будапешт
175
12 мая 2018
Видеотон
Секешфехервар
Халадаш
Сомбатхей
176
12 мая 2018
Пакш
Пакш
Гонвед
Будапешт
177
12 мая 2018
Дебрецен
Дебрецен
Диошдьёр
Мишкольц
178
12 мая 2018
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
179
12 мая 2018
Уйпешт
Будапешт
Академия Пушкаша
Фельчут
180
12 мая 2018
Ференцварош
Будапешт
Вашаш
Будапешт
181
19 мая 2018
Вашаш
Будапешт
Видеотон
Секешфехервар
182
19 мая 2018
Академия Пушкаша
Фельчут
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
183
19 мая 2018
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Дебрецен
Дебрецен
184
19 мая 2018
Диошдьёр
Мишкольц
Пакш
Пакш
185
19 мая 2018
Халадаш
Сомбатхей
Уйпешт
Будапешт
186
19 мая 2018
Гонвед
Будапешт
Ференцварош
Будапешт
187
27 мая 2018
Вашаш
Будапешт
Халадаш
Сомбатхей
188
27 мая 2018
Пакш
Пакш
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
189
27 мая 2018
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд
Уйпешт
Будапешт
190
27 мая 2018
Ференцварош
Будапешт
Диошдьёр
Мишкольц
191
27 мая 2018
Дебрецен
Дебрецен
Академия Пушкаша
Фельчут
192
27 мая 2018
Видеотон
Секешфехервар
Гонвед
Будапешт
193
2 июня 2018
Гонвед
Будапешт
Вашаш
Будапешт
194
2 июня 2018
Уйпешт
Будапешт
Дебрецен
Дебрецен
195
2 июня 2018
Академия Пушкаша
Фельчут
Пакш
Пакш
196
2 июня 2018
Бальмазуйварош
Бальмазуйварош
Ференцварош
Будапешт
197
2 июня 2018
Диошдьёр
Мишкольц
Видеотон
Секешфехервар
198
2 июня 2018
Халадаш
Сомбатхей
Мезёкёвешд
Мезёкёвешд