Азербайджан. Кубок. 2016-2017


1
12 октября 2016
Туран
Товуз
Бакылы
Баку
2
12 октября 2016
Шамкир
Шамкир
Карадаг
Локбатан
3
2 декабря 2016
МОИК
Баку
Сумгаит
Сумгаит
4
2 декабря 2016
Интер Б
Баку
Карадаг
Локбатан
5
2 декабря 2016
АЗАЛ
Баку
Ряван
Баку
6
2 декабря 2016
Нефтчи
Баку
Шарурспор
Баку
7
3 декабря 2016
Туран
Товуз
Зиря
Зиря
8
3 декабря 2016
Шахдаг
Гусар
Кяпаз
Гянджа
9
3 декабря 2016
Габала
Габала
Закаталы
Закаталы
10
3 декабря 2016
Карабах
Агдам
Сабаил
Баку
11
13 декабря 2016
Габала
Габала
АЗАЛ
Баку
12
13 декабря 2016
Зиря
Зиря
Нефтчи
Баку
13
13 декабря 2016
Интер Б
Баку
Кяпаз
Гянджа
14
13 декабря 2016
Карабах
Агдам
Сумгаит
Сумгаит
15
21 декабря 2016
Кяпаз
Гянджа
Интер Б
Баку
16
21 декабря 2016
Сумгаит
Сумгаит
Карабах
Агдам
17
21 декабря 2016
АЗАЛ
Баку
Габала
Габала
18
21 декабря 2016
Нефтчи
Баку
Зиря
Зиря
19
30 марта 2017
Интер Б
Баку
Габала
Габала
20
30 марта 2017
Нефтчи
Баку
Карабах
Агдам
21
5 апреля 2017
Габала
Габала
Интер Б
Баку
22
5 апреля 2017
Карабах
Агдам
Нефтчи
Баку
23
5 мая 2017
Карабах
Агдам
Габала
Габала