Китай. Суперлига. 2015


1
7 марта 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
2
7 марта 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Цзянсу Сайнти
Нанкин
3
7 марта 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Ляонин Хувин
Паньцзинь
4
8 марта 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Бэйцзин Гоань
Пекин
5
8 марта 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Чанчунь Ятай
Чанчунь
6
8 марта 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
7
8 марта 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
8
9 марта 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
9
13 марта 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Шаньдун Лунэн
Цзинань
10
13 марта 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
11
13 марта 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
12
14 марта 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
13
14 марта 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
14
15 марта 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
15
15 марта 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
16
21 марта 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
17
21 марта 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Ляонин Хувин
Паньцзинь
18
22 марта 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Бэйцзин Гоань
Пекин
19
22 марта 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
20
22 марта 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
21
22 марта 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Цзянсу Сайнти
Нанкин
22
22 марта 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Чунцин Лифань
Чунцин
23
22 марта 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Чанчунь Ятай
Чанчунь
24
3 апреля 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Шаньдун Лунэн
Цзинань
25
3 апреля 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
26
3 апреля 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
27
3 апреля 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
28
4 апреля 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Чанчунь Ятай
Чанчунь
29
4 апреля 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
30
5 апреля 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
31
5 апреля 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
32
11 апреля 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
33
11 апреля 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
34
11 апреля 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Чунцин Лифань
Чунцин
35
12 апреля 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Цзянсу Сайнти
Нанкин
36
12 апреля 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Бэйцзин Гоань
Пекин
37
12 апреля 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
38
12 апреля 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Ляонин Хувин
Паньцзинь
39
13 апреля 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
40
17 апреля 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
41
17 апреля 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
42
17 апреля 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
43
18 апреля 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Чанчунь Ятай
Чанчунь
44
18 апреля 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
45
18 апреля 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Ляонин Хувин
Паньцзинь
46
19 апреля 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Чунцин Лифань
Чунцин
47
19 апреля 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
48
24 апреля 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
49
25 апреля 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
50
25 апреля 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Чунцин Лифань
Чунцин
51
25 апреля 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
52
26 апреля 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
53
26 апреля 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
54
26 апреля 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Бэйцзин Гоань
Пекин
55
26 апреля 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Цзянсу Сайнти
Нанкин
56
1 мая 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Ляонин Хувин
Паньцзинь
57
1 мая 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
58
1 мая 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
59
2 мая 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Шаньдун Лунэн
Цзинань
60
2 мая 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
61
2 мая 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
62
3 мая 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Чанчунь Ятай
Чанчунь
63
3 мая 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
64
9 мая 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
65
9 мая 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Чунцин Лифань
Чунцин
66
9 мая 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
67
9 мая 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
68
10 мая 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Бэйцзин Гоань
Пекин
69
10 мая 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
70
10 мая 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
71
10 мая 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
72
15 мая 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
73
16 мая 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Шаньдун Лунэн
Цзинань
74
16 мая 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Ляонин Хувин
Паньцзинь
75
16 мая 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
76
16 мая 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Чанчунь Ятай
Чанчунь
77
16 мая 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
78
17 мая 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Цзянсу Сайнти
Нанкин
79
17 мая 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
80
22 мая 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
81
22 мая 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
82
23 мая 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
83
23 мая 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Бэйцзин Гоань
Пекин
84
23 мая 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
85
24 мая 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Чунцин Лифань
Чунцин
86
24 мая 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
87
24 мая 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
88
29 мая 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Шаньдун Лунэн
Цзинань
89
30 мая 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Чанчунь Ятай
Чанчунь
90
30 мая 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Цзянсу Сайнти
Нанкин
91
30 мая 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
92
31 мая 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
93
31 мая 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Ляонин Хувин
Паньцзинь
94
31 мая 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
95
1 июня 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
96
3 июня 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
97
3 июня 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
98
3 июня 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Цзянсу Сайнти
Нанкин
99
4 июня 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
100
4 июня 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Шаньдун Лунэн
Цзинань
101
4 июня 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Чунцин Лифань
Чунцин
102
4 июня 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
103
5 июня 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Бэйцзин Гоань
Пекин
104
19 июня 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Чанчунь Ятай
Чанчунь
105
20 июня 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Цзянсу Сайнти
Нанкин
106
20 июня 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
107
20 июня 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
108
20 июня 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
109
20 июня 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Ляонин Хувин
Паньцзинь
110
20 июня 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
111
21 июня 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
112
24 июня 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
113
24 июня 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Шаньдун Лунэн
Цзинань
114
24 июня 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Чунцин Лифань
Чунцин
115
24 июня 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
116
24 июня 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
117
24 июня 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
118
25 июня 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
119
25 июня 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Бэйцзин Гоань
Пекин
120
27 июня 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
121
27 июня 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
122
28 июня 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Шаньдун Лунэн
Цзинань
123
28 июня 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
124
28 июня 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Чунцин Лифань
Чунцин
125
28 июня 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
126
28 июня 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
127
28 июня 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
128
4 июля 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Чанчунь Ятай
Чанчунь
129
4 июля 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Цзянсу Сайнти
Нанкин
130
4 июля 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Ляонин Хувин
Паньцзинь
131
4 июля 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
132
4 июля 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Бэйцзин Гоань
Пекин
133
5 июля 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
134
5 июля 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
135
5 июля 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Чунцин Лифань
Чунцин
136
10 июля 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
137
11 июля 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
138
11 июля 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
139
11 июля 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
140
11 июля 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Шаньдун Лунэн
Цзинань
141
12 июля 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
142
12 июля 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
143
12 июля 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
144
15 июля 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Ляонин Хувин
Паньцзинь
145
15 июля 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Чунцин Лифань
Чунцин
146
15 июля 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Цзянсу Сайнти
Нанкин
147
15 июля 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
148
15 июля 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Бэйцзин Гоань
Пекин
149
15 июля 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
150
16 июля 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
151
16 июля 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
152
18 июля 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
153
19 июля 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
154
19 июля 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Шаньдун Лунэн
Цзинань
155
19 июля 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
156
19 июля 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
157
19 июля 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Чанчунь Ятай
Чанчунь
158
19 июля 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
159
20 июля 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
160
24 июля 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Шаньдун Лунэн
Цзинань
161
25 июля 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
162
25 июля 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Цзянсу Сайнти
Нанкин
163
25 июля 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
164
26 июля 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
165
26 июля 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Бэйцзин Гоань
Пекин
166
26 июля 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
167
27 июля 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
168
1 августа 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
169
11 августа 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Чанчунь Ятай
Чанчунь
170
11 августа 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
171
11 августа 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
172
11 августа 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Ляонин Хувин
Паньцзинь
173
12 августа 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
174
12 августа 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Шаньдун Лунэн
Цзинань
175
12 августа 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
176
12 августа 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
177
15 августа 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
178
15 августа 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Бэйцзин Гоань
Пекин
179
15 августа 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Цзянсу Сайнти
Нанкин
180
15 августа 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
181
16 августа 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Чунцин Лифань
Чунцин
182
16 августа 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
183
16 августа 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
184
16 августа 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
185
21 августа 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
186
22 августа 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Шаньдун Лунэн
Цзинань
187
23 августа 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
188
23 августа 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Цзянсу Сайнти
Нанкин
189
23 августа 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
190
23 августа 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Ляонин Хувин
Паньцзинь
191
23 августа 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
192
12 сентября 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Бэйцзин Гоань
Пекин
193
12 сентября 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
194
12 сентября 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
195
13 сентября 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
196
13 сентября 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Чунцин Лифань
Чунцин
197
13 сентября 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
198
13 сентября 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
199
14 сентября 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
200
16 сентября 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Чанчунь Ятай
Чанчунь
201
19 сентября 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
202
19 сентября 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
203
19 сентября 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
204
20 сентября 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Ляонин Хувин
Паньцзинь
205
20 сентября 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Цзянсу Сайнти
Нанкин
206
20 сентября 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Шаньдун Лунэн
Цзинань
207
20 сентября 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Чанчунь Ятай
Чанчунь
208
21 сентября 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
209
26 сентября 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
210
26 сентября 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
211
26 сентября 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
212
27 сентября 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
213
27 сентября 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
214
27 сентября 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
215
27 сентября 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Бэйцзин Гоань
Пекин
216
27 сентября 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Чунцин Лифань
Чунцин
217
17 октября 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Чанчунь Ятай
Чанчунь
218
17 октября 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
219
17 октября 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
220
17 октября 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
221
17 октября 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
222
17 октября 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
223
18 октября 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
224
18 октября 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Ляонин Хувин
Паньцзинь
225
25 октября 2015
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Шаньдун Лунэн
Цзинань
226
25 октября 2015
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
Бэйцзин Гоань
Пекин
227
25 октября 2015
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
228
25 октября 2015
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
Чунцин Лифань
Чунцин
229
25 октября 2015
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
230
25 октября 2015
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
231
25 октября 2015
Ляонин Хувин
Паньцзинь
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
232
25 октября 2015
Цзянсу Сайнти
Нанкин
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
233
31 октября 2015
Бэйцзин Гоань
Пекин
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
234
31 октября 2015
Шаньдун Лунэн
Цзинань
Шицзячжуан Эвер Брайт
Шицзячжуан
235
31 октября 2015
Чунцин Лифань
Чунцин
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
236
31 октября 2015
Гуйчжоу Жэньхэ
Гуйян
Чанчунь Ятай
Чанчунь
237
31 октября 2015
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
238
31 октября 2015
Шанхай Ист Эйша
Шанхай
Ляонин Хувин
Паньцзинь
239
31 октября 2015
Ханчжоу Гринтаун
Ханчжоу
Шанхай Шэньсинь
Шанхай
240
31 октября 2015
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Цзянсу Сайнти
Нанкин